Openbare ruimten

 

Het schoonmaken van openbare ruimten voor vastgoedbeheerders, VvE’s en/of woningcorporaties dienen de werkzaamheden geheel op maat uitgevoerd te worden. Dagelijks worden er vele objecten schoongemaakt en dragen zij bij aan de beleving van de bewoners. JIF Diensten streeft er naar om vaste medewerkers op uw object te selecteren zodat het werkprogramma nageleefd wordt en er nauw contact is met de bewoners. Want het gaat niet alleen om de schoonmaak, maar ook om het signaleren van gebreken, calamiteiten, helpen van bewoners in onverwachte situaties en het bedenken van zaken waardoor de kwaliteit verbeterd.